Od niedawna na bocznej ścianie kamienicy na rogu ul. Węglarskiej i św. Ducha w Gdańsku można zobaczyć wykonany techniką sgraffito mural przedstawiający fragment słynnego Planu Buhsego, ukazujący tutaj obszar Głównego Miasta. Pierwowzór planu został sporządzony przez Daniela Buhsego w latach 1863-1868. Służył w celach administracyjnych i sądowych, jako plan katastralny. Wykonany został na osiemnastu wapiennym tablicach, z których techniką litograficzną był odbijany na papierowych kopiach. Plan ten jest cennym dokumentem historycznym, gdyż ukazuje w najdrobniejszym szczególe dokładny schemat ulic i zabudowy Gdańska sprzed 150 lat, łącznie z każdym najmniejszym domem, przybudówką, zaułkiem i podwórkiem w obrębie zabytkowego śródmieścia. Z tego powodu był wykorzystywany przy odbudowie miasta, a do dzisiaj jest stale pomocny przy prowadzeniu badań archeologicznych, gdyż w sposób dosłowny stanowi wskazówkę, co archeolodzy mogą odkryć na terenie starego Gdańska, gdy tylko zejdą pod powierzchnię ziemi.