Poniżej możesz posłuchać fragmentów audioprzewodników, a także zobaczyć ich miejsca na mapie.
Mapa oprócz zdjęć prezentuje także krótkie opisy każdego miejsca i również możliwość odsłuchania fragmentu nagrania. Zostaw w domu Twój ciężki książkowy przewodnik. Twój przewodnik audio – już czeka na Ciebie w Gdańsku!
{"title":"Gda\u0144sk, 1000 lat historii","artist_name":"Masz do\u015b\u0107 chodzenia? Usi\u0105d\u017a sobie gdziekolwiek chcesz, najlepiej w miejscu z ciekawym widokiem, kt\u00f3ry warto zobaczy\u0107 w Gda\u0144sku. Tylko cicho! Nie przerywaj Kr\u00f3lowi M\u00f3rz, gdy m\u00f3wi.","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/01.-Gda\u0144sk-1000-lat-historii.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/01.jpg","duration":"0:28"}
{"title":"Gda\u0144sk \u2013 fakty z historii","artist_name":"Audycja dodatkowa: Gda\u0144sk - fakty z historii","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/02.-Gda\u0144sk-fakty-z-historii.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02.jpg","duration":"0:10"}
{"title":"D\u0142uga","artist_name":"Kieruj si\u0119 do serca G\u0142\u00f3wnego Miasta. Mijaj\u0105c Ratusz i Fontann\u0119 Neptuna (miejsce w Gda\u0144sku, kt\u00f3re koniecznie musisz zobaczy\u0107!) zwolnij - pewien znany naukowiec opowie Ci o tym miejscu.","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/03-Dluga.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/03.jpg","duration":"0:20"}
{"title":"D\u0142uga – historia ulicy","artist_name":"Audycja dodatkowa: D\u0142uga - historia ulicy","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/04.-Dluga-historia-ulicy.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/04.jpg","duration":"0:17"}
{"title":"D\u0142ugi Targ","artist_name":"Kieruj si\u0119 do serca G\u0142\u00f3wnego Miasta. Mijaj\u0105c Ratusz i Fontann\u0119 Neptuna (miejsce w Gda\u0144sku, kt\u00f3re koniecznie musisz zobaczy\u0107!) zwolnij - pewien znany naukowiec opowie Ci o tym miejscu.","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/05.-Dlugi-Targ.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/05.jpg","duration":"0:17"}
{"title":"D\u0142ugi Targ, Dw\u00f3r Artusa, Ratusz G\u0142\u00f3wnego Miasta","artist_name":"Audycja dodatkowa: D\u0142ugi Targ, Dw\u00f3r Artusa, Ratusz G\u0142\u00f3wnego Miasta","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/06.-Dlugi-Targ-Dwor-Artusa-Ratusz-Glownego-Miasta.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/06.jpg","duration":"0:15"}
{"title":"Hala Targowa","artist_name":"Zobacz co to za nicpo\u0144 biegnie ulic\u0105 Lawendow\u0105! Id\u017a za nim a\u017c zobaczysz pi\u0119kny ceglany budynek Hali Targowej, kt\u00f3ry naprawd\u0119 warto odwiedzi\u0107 b\u0119d\u0105c w Gda\u0144sku. Przy wej\u015bciu do Hali od strony ulicy Lawendowej spotkasz tat\u0119 ch\u0142opca. A mo\u017ce nawet sk\u0105d\u015b ju\u017c go znasz?","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/07.-Hala-Targowa.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/07.jpg","duration":"0:21"}
{"title":"Hala Targowa, ulica Lawendowa, Ko\u015bci\u00f3\u0142 \u015aw. Miko\u0142aja","artist_name":"Audycja dodatkowa: Hala Targowa, ulica Lawendowa, Ko\u015bci\u00f3\u0142 \u015aw. Miko\u0142aja","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/08.-Hala-Targowa-ulica-Lawendowa-Kosciol-sw.-Mikolaja.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/08.jpg","duration":"0:18"}
{"title":"Katownia i Z\u0142ota Brama","artist_name":"Udaj si\u0119 w kierunku Z\u0142otej Bramy, jednego z najwa\u017cniejszych gda\u0144skich zabytk\u00f3w i sta\u0144 pomi\u0119dzy ni\u0105 a Katowni\u0105. Sp\u00f3jrz w kierunku Katowni, w\u0142a\u015bnie znowu kogo\u015b wsadzaj\u0105 do wi\u0119zienia!","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/09.-Katownia-i-Zlota-Brama.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/09.jpg","duration":"0:19"}
{"title":"Katownia, Z\u0142ota Brama, Dw\u00f3r Bractwa \u015aw. Jerzego","artist_name":"Audycja dodatkowa: Katownia, Z\u0142ota Brama, Dw\u00f3r Bractwa \u015aw. Jerzego","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/10.-Katownia-Zlota-Brama-Dwor-Bractwa-sw.-Jerzego.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/10.jpg","duration":"0:17"}
{"title":"Plac Obro\u0144c\u00f3w Poczty Polskiej","artist_name":"Odwiedzaj\u0105c Gda\u0144sk trzeba pochodzi\u0107 po w\u0105skich uliczkach G\u0142\u00f3wnego Miasta, ale gdy zm\u0119czy Ci\u0119 jego gwar, przyjd\u017a tu, aby w zadumie i ciszy pos\u0142ucha\u0107 historii bohaterskich obro\u0144c\u00f3w Polskiej Poczty. Nieopodal pomnika i starego gmachu spotkasz staruszka...","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/11.-Plac-Obroncow-Poczty-Polskiej.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/11.jpg","duration":"0:23"}
{"title":"II Wojna \u015awiatowa w Gda\u0144sku, Plac Obro\u0144c\u00f3w Poczty Polskiej","artist_name":"Audycja dodatkowa: II Wojna \u015awiatowa w Gda\u0144sku, Plac Obro\u0144c\u00f3w Poczty Polskiej","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/12.-II-Wojna-Swiatowa-w-Gdansku-Plac-Obroncow-Poczty-Polskiej.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/12.jpg","duration":"0:21"}
{"title":"Plac Solidarno\u015bci","artist_name":"Echa tej historii s\u0142ycha\u0107 jeszcze dzisiaj, bo \u017cyj\u0105 nadal jej uczestnicy. B\u0119d\u0105c w Gda\u0144sku - kolebce wolno\u015bci i Solidarno\u015bci trzeba zobaczy\u0107 miejsce gdzie si\u0119 narodzi\u0142a , a komunizm zobaczy\u0142 sw\u00f3j koniec. Kieruj si\u0119 na pomnik z 3 wielkimi krzy\u017cami...","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/13.-Plac-Solidarnosci.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/13.jpg","duration":"0:20"}
{"title":"Stocznia Gda\u0144ska, Solidarno\u015b\u0107","artist_name":"Audycja dodatkowa: Stocznia Gda\u0144ska, Solidarno\u015b\u0107","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/14.-Stocznia-Gdanska-Solidarnosc.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/14-1024x1024.jpg","duration":"0:19"}
{"title":"Ratusz Staromiejski","artist_name":"Pomi\u0119dzy Wielkim M\u0142ynem a Ratuszem Starego Miasta czeka na Ciebie wyj\u0105tkowo interesuj\u0105cy jegomo\u015b\u0107. Id\u017a do niego... bo On niestety nie mo\u017ce przyj\u015b\u0107 do Ciebie, a przecie\u017c podczas pobytu w Gda\u0144sku powinni\u015bcie pozna\u0107 jego najs\u0142awniejszych mieszka\u0144c\u00f3w. Jana Heweliusza znajdziesz po\u015brodku skwerku...","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/15.-Ratusz-Staromiejski.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/15.jpg","duration":"0:18"}
{"title":"Stare Miasto – Wielki M\u0142yn, Ratusz, Ko\u015bci\u00f3\u0142 \u015aw. Katarzyny","artist_name":"Audycja dodatkowa: Stare Miasto - Wielki M\u0142yn, Ratusz, Ko\u015bci\u00f3\u0142 \u015aw. Katarzyny","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/16.-Stare-Miasto-Wielki-Mlyn-Ratusz-Kosciol-Sw.-Katarzyny.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/16.jpg","duration":"0:10"}
{"title":"Mariacka","artist_name":"Na ulic\u0119 Mariack\u0105, pere\u0142k\u0119, kt\u00f3r\u0105 po prostu musisz odwiedzi\u0107 b\u0119d\u0105c w Gda\u0144sku najlepiej wej\u015b\u0107 na 1 z 2 sposob\u00f3w: od strony Ko\u015bcio\u0142a Mariackiego lub przez bram\u0119 od strony Mot\u0142awy. Tak czy inaczej warto, bo na pewno Ci\u0119 urzeknie, jak urzek\u0142a przewodnika, kt\u00f3ry ju\u017c tam na Ciebie czeka.","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/17.-Mariacka.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/17-2.jpg","duration":"0:13"}
{"title":"Mariacka, bursztyn","artist_name":"Audycja dodatkowa: Mariacka, bursztyn","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/18.-Mariacka-bursztyn.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/18.jpg","duration":"0:11"}
{"title":"Wielka Zbrojownia","artist_name":"W miejscu gdzie ulica Piwna \u0142\u0105czy si\u0119 z ulic\u0105 Tkack\u0105 warto zobaczy\u0107 w Gda\u0144sku pi\u0119kn\u0105 fasad\u0119. Tylko uwa\u017caj na jednego oficera, kt\u00f3ry musztruje tam turyst\u00f3w. Z drugiej strony mo\u017ce dowiesz si\u0119 od niego czego\u015b ciekawego...","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/19.-Wielka-Zbrojownia.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/19.jpg","duration":"0:16"}
{"title":"Wielka Zbrojownia i ulica Piwna","artist_name":"Audycja dodatkowa: Wielka Zbrojownia i ulica Piwna","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/20.-Wielka-Zbrojownia-i-ulica-Piwna.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/20.jpg","duration":"0:10"}
{"title":"Port Gda\u0144ski","artist_name":"Co jeszcze warto zobaczy\u0107 w Gda\u0144sku? Czy musimy pisa\u0107 jak doj\u015b\u0107 do portu?? No tak, bo najlepiej zacz\u0105\u0107 ogl\u0105danie z Zielonego Mostu, s\u0142uchaj\u0105c opowie\u015bci pewnego Kapra. Most znajdziesz za Zielon\u0105 Bram\u0105, kt\u00f3ra stoi na ko\u0144cu D\u0142ugiego Targu.","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/21.-Port-Gdanski.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/21.jpg","duration":"0:23"}
{"title":"Port Gda\u0144ski – historia portu, \u017buraw, Most Zielony, Kaprowie Kr\u00f3lewscy","artist_name":"Audycja dodatkowa: Port Gda\u0144ski - historia portu, \u017buraw, Most Zielony, Kaprowie Kr\u00f3lewscy","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/22.-Port-Gdanski-historia-portu-Zuraw-Most-Zielony-Kaprowie-Krolewscy.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/22.jpg","duration":"0:14"}
{"title":"Bazylika Mariacka","artist_name":"Id\u017a w kierunku ko\u015bcio\u0142a Mariackiego, kt\u00f3ry mo\u017cesz zwiedzi\u0107 podczas pobytu w Gda\u0144sku. Wida\u0107 go praktycznie z ka\u017cdego miejsca w mie\u015bcie, na placyku przy g\u0142\u00f3wnej bramie bazyliki us\u0142yszysz czyj\u015b g\u0142os...","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/23.-Bazylika-Mariacka.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/23.jpg","duration":"0:22"}
{"title":"Bazylika Mariacka – historia \u015bwi\u0105tyni","artist_name":"Audycja dodatkowa: Bazylika Mariacka - historia \u015bwi\u0105tyni","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/24.-Bazylika-Mariacka-historia-swiatyni.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/24.jpg","duration":"0:15"}
{"title":"Biblioteka","artist_name":"Najkr\u00f3tsza droga do Stoczni Gda\u0144skiej wiedzie poprzez ulic\u0119 \u0141agiewniki. Pod\u0105\u017caj\u0105c ni\u0105, w miejscu gdzie przecina si\u0119 z Wa\u0142ow\u0105, spotkasz ociemnia\u0142ego szlachcica z Italii, stoj\u0105cego u wej\u015bcia do Biblioteki. Wys\u0142uchaj go, bo ciekawie opowiada...","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/25.-Biblioteka.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/25.jpg","duration":"0:22"}
{"title":"Biblioteka Senatu Miasta Gda\u0144ska – historia","artist_name":"Audycja dodatkowa: Biblioteka Senatu Miasta Gda\u0144ska - historia","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/26.-Biblioteka-Senatu-Miasta-Gdanska-historia.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/26.jpg","duration":"0:20"}
{"title":"Kindertransporty","artist_name":"Id\u017a przej\u015bciem podziemnym prowadz\u0105cym do Dworca G\u0142\u00f3wnego. Wyjd\u017a z tunelu schodami po lewej prowadz\u0105cymi do gda\u0144skiego Dworca kolejowego. Odwr\u00f3\u0107 si\u0119 w lewo - zobaczysz grupk\u0119 dzieci. Pos\u0142uchaj ich historii...","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/27.-Kindertransporty.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/27.jpg","duration":"0:34"}
{"title":"Dworzec G\u0142\u00f3wny – historia Dworca i kindertransport\u00f3w","artist_name":"Audycja dodatkowa: Dworzec G\u0142\u00f3wny - historia Dworca i kindertransport\u00f3w","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/28.-Dworzec-Glowny-historia-Dworca-i-kindertransportow.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/28.jpg","duration":"0:14"}
{"title":"Bastion Jerozolimski","artist_name":"Ca\u0142y Gda\u0144sk u Twoich st\u00f3p. Czy potrafisz samodzielnie okre\u015bli\u0107, jakie obiekty widzisz? Mo\u017ce Ci w tym pom\u00f3c nasza opowie\u015b\u0107, o miejscach, kt\u00f3re warto zobaczy\u0107 w Gda\u0144sku.","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/29.-Bastion-Jerozolimski.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/29.jpg","duration":"0:27"}
{"title":"Wysokie Skrzyd\u0142o Kurkowe","artist_name":"Z tego miejsca Napoleon spogl\u0105da\u0142 na Gda\u0144sk i Fort Grodzisko, kt\u00f3ry b\u0119d\u0105c dzisiaj Gda\u0144sku mo\u017cesz zwiedzi\u0107. Pos\u0142uchaj, co o tym miejscu ma Ci do opowiedzenia Cesarz Francuz\u00f3w...","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/30.-Wysokie-Skrzydlo-Kurkowe.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/30.jpg","duration":"0:27"}
{"title":"Kaponiera \u015arodkowa","artist_name":"Mi\u0119dzy m\u0142otem a kowad\u0142em - tak najtrafniej mo\u017cna okre\u015bli\u0107 miejsce, w kt\u00f3rym si\u0119 znalaz\u0142e\u015b. Ws\u0142uchaj si\u0119 w opowie\u015b\u0107 starego wiarusa o szturmie na Grodzisko, kt\u00f3re warto zobaczy\u0107 w Gda\u0144sku.","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/31.-Kaponiera-Srodkowa.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/31.jpg","duration":"0:18"}
{"title":"Ogarna","artist_name":"Psy, krowy i zb\u00f3je - a przecie\u017c nadal jeste\u015b w mie\u015bcie! P\u00f3jd\u017a troch\u0119 w bok od D\u0142ugiego Targu i pos\u0142uchaj co opowie Ci psiarz z Ogarnej, kt\u00f3r\u0105 r\u00f3wnie\u017c warto si\u0119 przej\u015b\u0107 w Gda\u0144sku...","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/33.-Ogarna.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/33.jpg","duration":"0:32"}
{"title":"Kaponiera Po\u0142udniowa","artist_name":"Przybytek Bellony dzi\u015b w\u0142adany jest przez Minerw\u0119 i miast szcz\u0119ku or\u0119\u017ca s\u0142ycha\u0107 tu teraz \u015bmiech dzieci zdobywaj\u0105cych wiedz\u0119. Pos\u0142uchaj, co ma na ten temat do powiedzenia Jan Heweliusz, wybitny gda\u0144ski astronom \u2013 nasz patron, kt\u00f3rego pomnik warto zobaczy\u0107 odwiedzaj\u0105c Stare Miasto w Gda\u0144sku.","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/32.-Kaponiera-Poludniowa.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/32.jpg","duration":"0:36"}
{"title":"Ogarna – historia ulicy","artist_name":"Audycja dodatkowa: Ogarna - historia ulicy","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/34.-Ogarna-historia-ulicy.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/34.jpg","duration":"0:15"}
{"title":"Bastiony","artist_name":"W tysi\u0105cletniej historii Gda\u0144ska wojna niejeden raz dociera\u0142a do bram miasta. Najci\u0119\u017csze walki toczy\u0142y si\u0119 w 1734, 1807, 1813 i 1945 r. Ich \u015bwiadkiem s\u0105 pot\u0119\u017cne fortyfikacje, kt\u00f3re warto zobaczy\u0107 w Gda\u0144sku. Opowie Wam o nich Jean Rapp, dawny gubernator Gda\u0144ska i adiutant Napoleona.","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/35.-Bastiony.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/35.jpg","duration":"0:20"}
{"title":"Obrona Gda\u0144ska – historia bastion\u00f3w","artist_name":"Audycja dodatkowa: Obrona Gda\u0144ska - historia bastion\u00f3w","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/36.-Obrona-Gdanska-historia-bastionow.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/36.jpg","duration":"0:22"}
{"title":"Ko\u015bci\u00f3\u0142 \u015awi\u0119tej Tr\u00f3jcy","artist_name":"Ko\u015bci\u00f3\u0142 \u015awi\u0119tej Tr\u00f3jcy jest wyj\u0105tkowym gda\u0144skim zabytkiek znajduj\u0105cym si\u0119 na Starym Przedmie\u015bciu. Pierwotnie s\u0142u\u017cy\u0142 franciszkanom. W czasach reformacji przej\u0119li go protestanci, a w pobliskich budynkach klasztornych powsta\u0142o s\u0142ynne Gda\u0144skie Gimnazjum Akademickie. Pos\u0142uchaj opowie\u015bci profesora Kulmusa.","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/37.-Kosciol-Swietej-Trojcy.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/37.jpg","duration":"0:23"}
{"title":"Ko\u015bci\u00f3\u0142 \u015awi\u0119tej Tr\u00f3jcy – historia miejsca","artist_name":"Audycja dodatkowa: Ko\u015bci\u00f3\u0142 \u015awi\u0119tej Tr\u00f3jcy - historia miejsca","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/38.-Kosciol-Swistej-Trojcy-historia-miejsca.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/38.jpg","duration":"0:16"}
{"title":"Oliwa","artist_name":"Ta p\u00f3\u0142nocna dzielnica Gda\u0144ska by\u0142a przed wiekami klasztorn\u0105 wiosk\u0105, potem sta\u0142a si\u0119 uzdrowiskiem, kt\u00f3re Alexander von Humboldt uzna\u0142 za trzeci z najpi\u0119kniejszych zak\u0105tk\u00f3w \u015bwiata. Podczas pobytu w Gda\u0144sku naprawd\u0119 warto uda\u0107 si\u0119 do Oliwy i pos\u0142ucha\u0107, co nam o niej opowie mnich z oliwskiego klasztoru. ","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/39.-Oliwa.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/39-2.jpg","duration":"0:20"}
{"title":"Ku\u017ania Wodna w Oliwie","artist_name":"Ku\u017ania Wodna w Oliwie to jedyny, takiego rodzaju zabytek w Gda\u0144sku, cho\u0107 kiedy\u015b wiele podobnych ku\u017ani pracowa\u0142o nad brzegami Potoku Oliwskiego.","audio_file":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/40.-Kuznia-Wodna-w-Oliwie.mp3","poster_image":"https:\/\/audioguidegdansk.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/40.jpg","duration":"0:20"}