Miłośnicy teatru i twórczości Szekspira powinni koniecznie odwiedzić w Gdańsku Teatr Szekspirowski. Od końca XVI wieku rozkwitł w Europie teatr nowożytny. Narodzony w elżbietańskiej Anglii zaczął się rozprzestrzeniać po kontynencie poprzez wędrowne zespoły angielskich aktorów, którzy podróżując od miasta do miasta, żyli z wystawiania popularnych sztuk swobodnie tłumaczonych na miejscowe języki. W krajach niemieckich aktorzy ci nazywali się „Englische Comoedianten”. W roku 1612 zawitali oni pierwszy raz Gdańska. Była to grupa aktorów pod przywództwem niejakiego Johna Greena. To właśnie w Gdańsku, jeszcze za życia Szekspira, pierwszy raz na ziemiach Rzeczypospolitej wystawiono angielskie sztuki teatralne, w tym dzieła samego Szekspira. W źródłach zachowały się wzmianki o wystawieniu adaptacji „Kupca Weneckiego”, „Dwóch panów z Werony” i „Tytusa Andronikusa”. W kolejnych latach inne zespoły aktorskie grały w Gdańsku „Romeo i Julię” oraz „Juliusza Cezara”. Przedstawienia były odgrywane w użyczonym na ten cel budynku tak zwanej „Szkoły Fechtunku”, położonej na przedpolu murów Głównego Miasta niedaleko Podwala Przedmiejskiego. Z czasem szkoła zaczęła być regularnie użyczana na widowiska teatralne, a jej budynek upodobniono formą do mieszczącego się w Londynie elżbietańskiego teatru „The Fortune”. Współcześnie tradycja gdańskiego Teatru Szekspirowskiego została wskrzeszona, a nowoczesny gmach teatru, zaprojektowany przez włoskiego architekta Renato Rizziego, wzniesiono dokładnie w tym samym miejscu, gdzie 400 lat temu mieściła się dawna „Szkoła Fechtunku”.