Spędzając wolny czas w Gdańsku prędzej czy później dotrzesz do Bazyliki Mariackiej. Idąc od strony ul. Szewskiej zobaczysz bramę do Kościoła Mariackiego ozdobioną półkolistym tympanonem z niezwykłą średniowieczną grupą figuralną, wzorowaną na detalach architektonicznych trzynastowiecznych francuskich katedr. W przeciwieństwie do zbudowanych z kamienia katedr we Francji, gdańskie kościoły mają z zewnątrz niewiele ozdób, gdyż zbudowane są z cegły, która jest materiałem stosunkowo kruchym i trudnym do profilowania, stąd mało ozdobnym. Figury umieszczone nad Bramą Szewską są więc dość unikalnym wyjątkiem od raczej ascetycznego zewnętrznego wystroju budowli. Rzeźby przedstawiają scenę zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Matka Boska klęczy podtrzymywana delikatnie przez św. Jana w otoczeniu Apostołów. Dzieło wykonane zostało około roku 1420 i przez przeszło pół tysiąca lat zdobiło nadproże bramy. Wedle starogdańskiej tradycji pod tą właśnie bramą, w cieniu Madonny i Apostołów, gromadziły się co roku w Wielkanoc gdańskie nierządnice, aby w roli pokutnic uczestniczyć w Mszy Świętej. W 1926 roku, dla ochrony zabytku przed postępującą erozją od czynników atmosferycznych, rzeźby zostały przeniesione do muzeum, gdzie znajdują się do dzisiaj (obecnie w gdańskim oddziale Muzeum Narodowego), natomiast w tympanonie bramy umieszczono dokładną kopię zabytku, którą nadal możemy tam oglądać.