Przy zbiegu ul. Gnilnej i Łagiewniki na Starym Mieście, ukryty w cieniu wieżowca „Organiki”, na zapleczu galerii handlowej „Madison”, znajduje się interesujący zabytkowy kościół, jedna z halowych gotyckich świątyń Gdańska. Jest to kościół św. Bartłomieja, wybudowany w drugiej połowie XV wieku. Rodowód tej świątyni jest jednak przeszło jeszcze 100 lat starszy niż data wzniesienia jej ostatecznej budowli. Pierwotnie kościół ten znajdował się bowiem na tak zwanym „Młodym Mieście”, którego był świątynią farną. Była to dzielnica krzyżacka, która mieściła się na terenach obecnej Stoczni Gdańskiej. Młode Miasto zostało założone przez władztwo krzyżackie, jako konkurencja względem Głównego Miasta. Zgodnie z zasadą „divide et impera”, czyli „dziel i rządź”, łatwiej było władzy kontrolować mniejsze i równoważące się ze sobą ośrodki, które osłabione współzawodnictwem, stawały się mniej samodzielne i przez to mniej groźne wobec panowania krzyżackiego. Krzyżacy jednak ostatecznie się przeliczyli, bowiem Główne Miasto utrzymało dominację, a jego mieszczanie w końcu zdołali zbrojnie przepędzić krzyżaków na początku Wojny Trzynastoletniej. Po tym wydarzeniu zamek krzyżacki został zburzony, a wraz z nim rozebrane zostało na zawsze konkurencyjne Młode Miasto. Rozebrane, ale niezupełnie unicestwione. Jego mieszkańcy zostali przesiedleni na teren Starego Miasta. Przeniesiona została tu także młodo miejska parafia z kościołem św. Bartłomieja, który został odbudowany na swojej obecnej lokalizacji. Udając się na zakupy do Gdańska do pobliskiej galerii handlowej warto poświęcić chwilę i odwiedzić Kościół św. Bartłomieja.